Säännöt ja ehdot | Spinit

Säännöt ja ehdot | Spinit

huhtikuu Palvelukohtaisia lisäehtoja ja käytäntöjä (mukaan lukien säännöt ja Jos käytät palveluja organisaation puolesta, hyväksyt nämä ehdot. Viele übersetzte Beispielsätze mit "yleiset ehdot" – Deutsch-Finnisch Wörterbuch und jäsentensä tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat säännöt ja yleiset ehdot. Eaton-Lösungen steigern die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Cisco- Produkten und Systemen. Erfahren Sie, wie Energielösungen von Eaton in. Beispiele für und besonderen Bedingungen erfüllen. Lomakegalleria Form Gallery Käyttäessäsi Wufoo-verkkosivustoa voit luoda tiettyjä kyselytutkimusmalleja, kaavioita tai lomakeasiakirjoja yhdessä " lomakesisältö " ja ladata tai julkaista kyseiset asiakirjat Wufoo-lomakegalleriassa " lomakegalleria " muiden käyttäjien käytettäväksi. Nämä ehdot sekä seuraavat erityisehdot koskevat kaikkea API: Erityisesti on aiheellista huomata ylimääräisten määräajoin annettavien kertomusten tai tarkastuskertomusten osalta, että hankehallinnon erityisolosuhteet saattavat edellyttää tiheämpää tai perusteellisempaa tiedotusta; erillisten pankkitilien käytön osalta käytäntö on erittäin hyödyllinen, koska se helpottaa rahojen alkuperän seuraamista tarkastusten yhteydessä ja EYvaroille kertyneiden korkojen erottamista , että sovellett av a t yleiset ehdot t a rj oavat edunsaajalle mahdollisuuden käyttää tiliä tai alatiliä, jolla on mahdollista yksilöidä hankintaviranomaisen maksamat varat ja jolla voidaan laskea näille varoille kertynyt korko. Termeillä "henkilötiedot", "rekisteröity", "käsittely" ja "käsittelijä" on merkitys, joka niille on vastaavasti annettu GDPR: Erityishuomautukset Peruutusoikeutesi loppuu aiemmin, jos sopimussuhde puretaan täysin molempien osapuolten taholta nimenomaisesta pyynnöstäsi ennen peruutusoikeutesi käyttämistä. Tämä lisenssi ulottuu koskemaan myös luotettuja kolmansia osapuolia, joiden kanssa työskentelemme, palvelujemme sinulle toimittamisessa tarvittavassa määrin. Jos et voi palauttaa tai, jos sovellettavissa, toimittaa tuotetta ja saatuja etuja esim. Dies gilt auch für bestimmte Vereinbarungen über das Recht eines Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. Jos et voi solmia sopimusta, et voi käyttää palveluja. Jos SurveyMonkeyn tietoon tulee luvaton tai laiton henkilötietojen saanti, hankinta, muuttaminen, käyttö, paljastaminen tai tuhoaminen "tietoturvaloukkaus"SurveyMonkey ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin ilmoittaakseen sinulle tapauksesta ilman perusteetonta viivettä, mutta viimeistään 72 https://www.thecabinsingapore.com.sg/increase-in-gambling. sisällä saatuaan tiedon tietoturvaloukkauksesta. Tulkinta Termien "sisältää", "sisältäen", "kuten" ja muiden vastaavien termien käytön ei katsota rajoittavan Play The Riches of Don Quixote Online Slot at Casino.com UK mahdollisia Keno Mobile Free Casino Game - IOS / Android Version vaihtoehtoja. Wufoo-kohtaiset ehdot Jos käytät Wufoo-palveluita, sovelletaan seuraavia ehtoja: SurveyMonkey muuttaa ja parantaa palveluja jatkuvasti. Sisältöäsi ei kuitenkaan pidetä luottamuksellisena tietona, mikäli kyseinen sisältö: Vastaavasti sinä olet vastuussa omasta sisällöstäsi, ja sinun on varmistettava, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat kyseisen sisällön käyttämiseksi palvelujen yhteydessä. Jedes Mal wenn du bei Book of Dead auf 5 der ausgewählten, gleichen Symbole landest, erhältst du Punkte. Die Möglichkeit, bei nationalen und grenzüberschreitenden Lastschriften pro Zahlungsvorgang multilaterale Interbankenentgelte zu erheben, sollte deshalb zeitlich befristet werden, und für die Anwendung von Interbankenentgelten auf RTransaktionen so ll t e allgemeine Bedingungen f o rm uliert werden. Peruutusoikeus Jos olet kuluttaja, alkaen tilauksesi ensimmäisestä alkamispäivästä, sinulla on 14 päivän oikeus peruuttaa syytä ilmoittamatta tilauksesi edellyttäen, että et ole hyödyntänyt tai aloittanut palveluiden käyttöä ennen kyseisen 14 päivän jakson päättymistä. Je mehr Punkte du erhältst, desto weiter oben bist du auf der Bestenliste. Riippumatta, mitä näissä ehdoissa muuten todetaan, jos olet kuluttaja, annamme sinulle edeltävän ilmoituksen oikeuden luovutuksesta ja mahdollisuuden päättää tämä sopimus Korean lain vaatimalla tavalla. SurveyMonkey käsittelee sisältöäsi luottamuksellisena tietona ja käyttää ja luovuttaa sitä vain näiden ehtojen mukaisesti mukaan lukien SurveyMonkeyn yksityisyydensuojakäytännöt. SurveyMonkey voi luovuttaa nämä ehdot milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle. Toimenpiteet, joihin sinun on ryhdyttävä PCI-standardien noudattamiseksi, riippuvat palvelujen käytöstäsi. Yritykset Jos olet yritys, korvaat etkä pidä SurveyMonkeyta ja sen tytäryhtiöitä, virkailijoita, edustajia tai työntekijöitä vastuussa vahingonkorvauksista, vahingoista ja kustannuksista mukaan lukien selvityskustannukset ja kohtuulliset asianajajapalkkiot Monopoly caça-níqueis - Jogar Monopoly Online Grátis ou por Dinheiro Real, jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen vaateista, jotka koskevat loppukäyttäjiesi palvelun käyttöä tai ehtojen rikkomista tai liittyvät niihin siltä osin kun kyseiset vahingonkorvaukset, vahingot ja kustannukset johtuvat sinusta tai loppukäyttäjistäsi. Danach legen das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission im gegenseitigen Einvernehmen die Re ge lunge n u nd allgemeinen Bedingungen f ür di e Aus üb ung der Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten fest. Peruutuksen ollessa pätevä, osapuolten vastaanottamat tuotteet palautetaan ja kaikki saadut hyödyt, jos on esim. Korvaukset ja maksut 1. Peruutusoikeus Jos olet kuluttaja, voit peruuttaa tilauksesi 7 päivän kuluessa tilauksen ensimmäisestä alkamispäivästä tai päivästä, jolloin saat kopion näistä ehdoista, jos se on myöhemmin edellyttäen, että et ole hyötynyt palveluista tai käyttänyt niitä ennen kyseisen 7 päivän jakson loppumista. Kein gutes Beispiel für die Übersetzung oben. Siksi meidän on nyt hyväksyttävä ohjesääntö varainhoitoasetukseen, josta ehdotetaan, että parlamentin vuoden päätöksen jonka nojalla hyväksyttiin, kuten kaikki hyvin tietävät, oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista kosk ev a t yleiset ehdot k a ks i artiklaa, 12 ja 16 artikla, poistetaan. Käyttäessäsi palveluita, voit lähettää sisältöä SurveyMonkeylle mukaan lukien henkilötietosi ja muiden henkilötietoja tai kolmannet osapuolet voivat lähettää sisältöä sinulle palveluiden kautta kaikkeen edellä mainittuun viitataan sinun " sisältönä ". Tiettyyn hankintasopimusluokkaan sov el letta vii n yleisiin s opimusehtoihin s isäl ty vät hallintoa ja rahoitusta koskevat sekä oikeudellis- ja teknisluonteiset sopimuslausekkeet.

0 thoughts on “Säännöt ja ehdot | Spinit

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.